Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk voor Vitaliteit

Sensitherapie Heiloo

Help mij het zelf te doen


Dit is de gevleugelde uitspraak van Maria Montessori.


Maria Montessori (1870-1952) was Italiaans arts en een bekend pedagoog. Haar gedachtegoed vertaal ik naar de sensimethode. Met respect voor ieders eigenheid biedt sensitherapie de mogelijkheid om van binnenuit tot verdere ontplooiing te komen. Op je eigen tijd, je eigen niveau, naar eigen inzicht,

in vrijheid en zelfstandigheid. Dat vraagt om kracht van binnenuit en een verlangen naar onafhankelijkheid.


Vrijheid


Door aanleg of programmering ontstaan er gewoonten in ons leven. We creëren zelf gewoonten, in ons denk-, leef- en eetpatroon, met allerlei nuttige en minder nuttige routines.

Het kan lastig zijn routines te doorbreken, want ze zijn heel bepalend in je leven en hebben invloed op jezelf, je omgeving, je gezin en je school- en werkklimaat.

Opgedane indrukken en gebeurtenissen kunnen onze gezondheid sterk beïnvloeden; het jezelf gunnen van tijd en ruimte, om om te gaan met stress en verdriet spelen een rol.


Hooggevoeligheid bij kinderen


Dit kan zich op zeer jonge leeftijd al uiten. Zij blijken extra gevoelig voor het overnemen van patronen en het opnemen van spanningen uit hun omgeving. Een heel natuurlijk menselijk verschijnsel is het uiten van een emotie. Het is een krachtig communicatiemiddel, dat zegt: "help mij, steun mij, ik ben machteloos, ik voel me hulpeloos".


Gevoelige mensenkinderen laten vaak door middel van een emotie,

spanning los, bijvoorbeeld na een gebeurtenis dat ze heeft overweldigd of omdat ze iets (nog) niet aan kunnen.

Het begint bij erkenning en begrip voor de gevoelens van het kind, een belangrijke basis in opvoeding en benadering.

In onze maatschappij ligt vaak nog een taboe op het tonen van gevoelens en emoties.

Als je emotie wordt afgekeurd, voel je je vaak nog ongelukkiger, terwijl, zeker als iemand je troost, je de werkelijke gevoelens kan en mag ervaren.

Ook die van veiligheid, vreugde, ontroering en opluchting!


Kinderen en sensitherapie


Bij kinderen verloopt sensitherapie vooral op speelse wijze.

In een interactieve sfeer van vertrouwen en respect laat ik ieder kind kennis maken met de biosensor en de behandeling. Afhankelijk van de leeftijd kan het kind aangeven of de ouder tijdens de behandeling er wel of niet bij blijft. Zowel het kind als de ouder kan na de behandeling een reactie ervaren. Kinderen kunnen ons namelijk onbewust een spiegel voorhouden. Dit inzicht kan al leiden tot een kleine verandering die positieve gevolgen heeft voor het kind, de ouder(s) en hun naaste omgeving.


Met hulp van de sensimethode onderzoeken we, oefenen we en leren we inzicht in onze gevoeligheid te vergroten. Dat zal bijdragen tot nieuwe keuzes in denken, doen, voelen en ervaren. We nemen de sleutel zelf in handen!